Säkerhetslösningar vård & omsorg
Enköping och Stockholm

Riktigt bra passersystem hör till de viktigaste säkerhetslösningarna inom hälso- och sjukvård. Med ett sådant kan du även integrera bland annat kameraövervakning, brandvarning och inbrottslarm i samma mjukvara. Välkommen att kontakta oss om säkerhetslösningar för vård och omsorg i Enköping och Stockholm!

Tryggare hälso- och sjukvård med säkra passersystem

Kraven på säkerheten inom vården är stora men behoven varierar. Ett mindre äldreboende eller en vårdcentral har förstås helt andra behov än ett stort universitetssjukhus med tusentals dörrar och medicinsk utrustning värd miljoner. Grundbehoven är dock de samma: trygghet för personal och patienter, bra brandskydd, brandlarm, mediciner som inte får hamna i orätta händer.
Med ett passersystem får du ökad koll på vem som kan ta sig in och ut samtidigt som passerbrickor och taggar ger smidigare passager. Passersystemen är skalbara och kan anpassas både till den lilla vårdcentralen och till det stora universitetssjukhuset. Eftersom olika larm och kameraövervakning kan hanteras i samma mjukvara får den som administrerar systemet en total överblick.

Säkerhetsprodukter och tjänster för vård och omsorg

Läs mer om våra produkter under Vårt utbud:
  1. Nyckelfria system
  2. Kameraövervakning
  3. Brandlarm / utrymningslarm
  4. Inbrottslarm
  5. Lås

Service

När du beställer någon av våra säkerhetslösningar för vård och omsorg erbjuder vi dig ett serviceavtal för att du alltid snabbt ska kunna få hjälp. Läs mer om våra olika avtal under Service.

Tala med vår expert

Vi på Larsec i Stockholm och Enköping hjälper dig att ta fram säkerhetslösningar för vård och omsorg som passar just era behov. Du är också välkommen att besöka vår butik i Enköping.
870
877