Säkerhetslösningar kontor
Enköping och Stockholm

På kontor finns det både mjuka värden och hårda att skydda - både personal och material. En trygg fysisk arbetsmiljö på kontoret är dessutom viktig även för den psykosociala arbetsmiljön. Välkommen att kontakta oss om säkerhetslösningar för kontor i Enköping och Stockholm!

Skydda dina värdefulla resurser

Inbrottstjuvar är oftast ute efter materiella resurser, vid en brand är däremot även de personella resurserna hotade. Oavsett om du driver en enskild firma eller arbetar för en multinationell storkoncern behöver du ha detta i åtanke för att inte riskera att förlora dyrbara tillgångar den dagen olyckan är framme.

Inbrott och brand skapar dessutom en känsla av otrygghet som sitter i länge. Likaså gör osäkerhet kring hur man larmar på och av att personalen kan känna sig otrygg. Idag finns smidiga lösningar med integrerade system för kameraövervakning, brandvarning och inbrottslarm. Med nyckelkort eller taggar kommer man också bort från oron för nyckelknippor och koder på drift. Lösningar av det här slaget bidrar till att du och dina medarbetare kan sova gott om nätterna.

Säkerhetsprodukter och tjänster för kontor

Läs mer om våra produkter under Vårt utbud:
  1. Nyckelfria system
  2. Kameraövervakning
  3. Brandlarm / utrymningslarm
  4. Inbrottslarm
  5. Lås

Service

När du beställer någon av våra säkerhetslösningar för kontor erbjuder vi dig ett serviceavtal för att du alltid snabbt ska kunna få hjälp. Läs mer om våra olika avtal under Service.

Tala med vår expert

Vi på Larsec i Stockholm och Enköping hjälper dig att ta fram säkerhetslösningar för kontor som passar just era behov. Du är också välkommen att besöka vår butik i Enköping.
870
873