Säkerhetslösningar kommun
Enköping och Stockholm

På kommunnivå kan passersystem för geografiskt spridda verksamheter skötas från en och samma plats tack vare en central serverlösning. Passersystemen i sig kan integrera alltifrån passage till brandvarning. Välkommen att kontakta oss om säkerhetslösningar för kommun i Enköping och Stockholm!

Minska nyckelhanteringen och spara pengar

Inom offentlig verksamhet kan behoven på de olika kommunala enheterna vara vitt skilda och ändå behöva samordnas. Eftersom det ofta handlar om lokaler där många människor vistas samtidigt är säkerhetskraven särskilt höga. Vi har säkerhetslösningar som är anpassade till den här graden av komplexitet.
Med en central serverlösning för passersystem får du en total överblick och sköter all administration från samma plats om så önskas. Till passersystemens många fördelar hör också givetvis minskad nyckelhantering och pengar att spara på färre falsklarm, bättre brandvarning och förebyggande åtgärder mot inbrott, hot och skadegörelse.

Säkerhetsprodukter och tjänster för kommun

Läs mer om våra produkter under Vårt utbud:
  1. Nyckelfria system
  2. Kameraövervakning
  3. Brandlarm / utrymningslarm
  4. Inbrottslarm
  5. Lås

Service

När du beställer någon av våra säkerhetslösningar för kommun erbjuder vi dig ett serviceavtal för att du alltid snabbt ska kunna få hjälp. Läs mer om våra olika avtal under Service.

Tala med vår expert

Vi på Larsec i Stockholm och Enköping hjälper dig att ta fram säkerhetslösningar för kommun som passar just era behov. Du är också välkommen att besöka vår butik i Enköping.
870
878